gronblad200x295

Finansiell information  Koncern Koncern   Moderbolag  Moderbolag  Moderbolag
  2017 2016 2015 2014 2013
Antal anställda 13 14 15 15 14
Omsättning (TKR) 120 362 111 498 130 479 106 767 104 011
Res. E. finansnetto (TKR) 18 934 15 494 36 943 15 217 15 814
Årets resultat (TKR) 14 681 11 901 28 753 9 182 8 746
Summa tillgångar (TKR) 386 111 362 356 330 483 298 716 289 806
Soliditet 54% 61% 69% 69% 69%
Årlig avverkningsvolym (M3sk) 147 400 143 200 155 100 145 900 129 200
Förvaltad areal skogsmark (ha) 10 483 10 796 10 421 11 134  11 074

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.