IMG 4884.200

Biobränsle

Biobränslets betydelse som energikälla har ökat i takt med efterfrågan på förnyelsebar energi. Den koldioxid som bildas vid förbränningen av biobränsle neutraliseras av tillväxten i naturen och bidrar därför inte till växthuseffekten. Flisen får vi genom inte bara stamved utan även av groten, d v s grenar och toppar, och tillvaratar därmed en tidigare restprodukt.

Vi arbetar med ett närproducerat skogsbränsle vilket innebär korta transporter och låg miljöbelastning. Detta resulterar i högre avkastning till skogsägaren samtidigt som vi värnar vår miljö. Uttaget av skogsbränsle skall vara uthålligt och skogens resurser skall tillvaratas. Idag använder vi samtliga delar av trädet. Stammen, grenarna och topparna, ofta även stubbarna och slutligen askan från förbränning som återförs till skogsmarken. Därmed är kretsloppet slutet.

Med vår flexibla organisation vill vi på Gustafsborgs Säteri tillgodose både skogsägarens och kundens behov, dvs att producera och leverera ett högkvalitativvt skogsbränsle.

Vi erbjuder ett lokalt framåtsträvande Biobränsleföretag som har skogsägaren och kunden i fokus.

Välkommen att kontakta oss på Gustafsborgs Säteri om ni vill vara med och utveckla ett miljövänligt och CO2-neutralt bränsle.

Biobränsleproduktionen har kompletterats med ytterligare en huggbil! Denna innebär att vi får en lättrörlig produktionsenhet som kan utföra flisningar med kort varsel  runt om i Skåne!

Välkommen att kontakta oss för individuell rådgivning och offert!

◊ Pär Bylund

Skogsmästare Biobränsle pch skogsförvaltning
Tel: 0435-340 21
Mobil: 070-542 84 45
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

◊ Mikael Jönsson

Civilekonom, VD
Tel: 0435-340 23
Mobil: 070-792 41 94
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.