Verksamhet

Gustafsborgs Säteri förvaltar skogsfastigheter, utför avverkningsuppdrag, producerar samt köper och säljer skogsbränsle i Skåne.

Gustafsborgs Säteri omsätter ca 105 mkr och har ca 14 st anställda. Verksamheterna omsätter ca 110 000 m3fub virke och ca 215 GWh skogsbränsle. 

Bolagets egna fastighetsinnehav är miljöcertifierat enl. FSC och PEFC. Skogsskötsel åtgärder som utförs på externa fastigheter utförs i enlighet med FSC och PEFC regler.

Gustafsborgs Säteri vill gärna dela med sig av sitt kunnande och långa erfarenhet inom skogsförvaltning.


Verksamhetsområde

Vår verksamhet är alltså uppdelad på tre affärsområden:

  • Vi äger och förvaltar egna skogsfastigheter
  • Vi tillhandahåller skogsförvaltningstjänster, köper och säljer virke och utför avverkningsuppdrag
  • Vi producerar, köper och säljer biobränsleGenom vår lokala förankring är det alltid nära mellan skogsägaren och vår personal.

Genom vår lokala förankring är det alltid nära mellan skogsägaren och vår personal.
Med rätt kunskap är skogsbruket också en källa till stora inkomster. I det avseendet är vi på Gustafsborg, verksamma med skogsbruk sedan 1867, ett företag med spetskompetens. Vi vet hur man genom ett uthålligt och hänsynsfullt skogsbruk får värdet att växa.

Policy

 

Gustafsborgs Säteri AB skall bedriva ett uthålligt och långsiktigt skogsbruk på interna och externa skogsfastigheter samt därmed kopplad handel med rundvirke. Skogsfastighetsinnehavet är certifierat enligt FSC och PEFC. Skogsskötselåtgärder som utförs på externa fastigheter utförs i enlighet med FSC:s och PEFC:s regler samt alla andra tillämpliga lagar. Företaget skall inte hantera olagligt virke eller virke avverkat i nyckelbiotoper.

Entreprenörer som anlitas skall vara certifierade enl. PEFC.

Den biologiska mångfalden i skogen skall vidmakthållas och bevaras.

Skogsbruket bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt på vattendrag och övrig miljö.

I enlighet med FSC:s ”Policy for the Association of Organizations with FSC” (FSC-POL-01-004) deklarerar Gustafsborgs Säteri AB att man varken direkt eller indirekt är involverad i någon av följande aktiviteter:

 

  • Illegal avverkning eller handel med olagligt virke eller skogsprodukter;
  • Kränkning av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruket;
  • Förstörelse av höga naturvärden i skogsbruket;
  • Betydande omvandling av skogsmark till plantage eller icke-skoglig markanvändning;
  • Införande av genmodifierade organismer i skogsbruket;
  • Kränkning av någon av ILO:s kärnkonventioner, definierade i ”the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”, 1998.

 

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2014. All Rights Reserved.