gronblad200x295
Finansiell information          
  2015 2014 2013 2012 2011
Antal anställda 15 15 14 16 17
Omsättning (TKR) 129 804 106 767 104 011 108 150 106 858
Res. E. finansnetto (TKR) 37 361 15 217 15 814 11 787 15 329
Årets resultat (TKR) 21 985 9 182 8 746 6 832 9 428
Summa tillgångar (TKR) 329 590 298 716 289 806 272 120 269 718
Soliditet 69% 69% 69% 67% 67%
Årlig avverkningsvolym (M3sk) 155 100 145 900 129 200 137 600 122 800
Förvaltad areal skogsmark (ha) 10 421 11 134 11 074 11 074 11 353
framsstock200x300

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015. All Rights Reserved.