Finansiell information
  2013 2012 2011 2010 2009
Antal anställda 14 16 17 16 17
Omsättning (TKR) 104 011 108 150 106 858 101 645 85 857
Res. e. finansnetto (TKR) 15 814 11 787 15 329 13 269 3 261
Årets resultat (TKR) 5 596 6 832 9 428 9 480 3 695
S:a tillgångar (TKR) 289 806 272 120 269 718 282 522 268 751
Soliditet 69% 67% 67% 70% 68%
Årlig Avverkningsvolym (M3sk) 125 300 137 600 122 800 138 000 120 000
Förvaltad areal skogsmark (ha) 11 074 

 

11 074 11 353 11 624 12 291

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2014. All Rights Reserved.