Gustafsborgs Säteri


Verksamhet


Gustafsborgs Säteri förvaltar skogsfastigheter, utför avverkningsuppdrag, producerar samt köper och säljer skogsbränsle i Skåne.

Gustafsborgs Säteri omsätter ca 100 mkr och har ca 16 st anställda. Verksamheterna omsätter ca 110 000 m3fub virke och ca 215 GWh skogsbränsle. 

Bolagets egna fastighetsinnehav är miljöcertifierat enl. FSC och PEFC. Skogsskötsel åtgärder som utförs på externa fastigheter utförs i enlighet med FSC och PEFC regler.

Gustafsborgs Säteri vill gärna dela med sig av sitt kunnande och långa erfarenhet inom skogsförvaltning.


Verksamhetsområde

Vår verksamhet är alltså uppdelad på tre affärsområden:

    • Vi äger och förvaltar egna skogsfastigheter
    • Vi tillhandahåller skogsförvaltningstjänster, köper och säljer virke och utför avverkningsuppdrag
    • Vi producerar, köper och säljer biobränsleGenom vår lokala förankring är det alltid nära mellan skogsägaren och vår personal.

Genom vår lokala förankring är det alltid nära mellan skogsägaren och vår personal.
Med rätt kunskap är skogsbruket också en källa till stora inkomster. I det avseendet är vi på Gustafsborg, verksamma med skogsbruk sedan 1867, ett företag med spetskompetens. Vi vet hur man genom ett uthålligt och hänsynsfullt skogsbruk får värdet att växa.

    .

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2014. All Rights Reserved.