Image Caption

Lediga tjänster


För närvarande har vi inga lediga tjänster. 

Utbildning och körkort

Samtliga Gustafsborgs Säteris skogsarbetare,  skogstjänstemän och entreprenörer har under mars månad genomgått en motorsågsutbildning och erhållit motorsågskörkort,  och har därmed godkänd behörighet enligt AFS 2012:1 standarden som krävs fr o m 2015-01-01 för användning av motorsåg vid arbete i skog.

I samarbete med Skogforsk har skogstjänstemän och maskinentreprenörerna genomgått en utbildning med syfte att minska på körskador i samband med avverkningar. Utbildningen betonade vikten av att använda tekniska hjälpmedel såsom kartmaterial m.m. vid planeringen av avverkningarna för att minska risken för körskador. Diskussioner och utbyte av erfarenheter är mycket värt och denna utbildning har gett oss ytterligare kunskap och insikter.

Vi har under våren köpt in mattor som våra entreprenörer har fri tillgång till, och som kommer att minska både skador på fuktig mark och minska maskintimmarna och därmed avverkningskostnaderna.

 

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2014. All Rights Reserved.