Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Naturreservat

Gustafsborgs Säteri har tecknat avtal med Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket om att upplåta 154 ha mark till bildande av Naturreservat Varshultamyren. Ägandet av mark bibehålls av bolaget men skötslen av marken kommer i framtiden att göras av Länsstyrelsen. Granskogen inom området tillfaller Gustafsborgs Säteri när den är mogen för slutavverkning. Vi ser positivt på att Varshultamyren skyddas för framtiden.
För at kompensera bortfallet av produktiv skogsmark har avtal tecknats om att förvärva 65 ha mark i Linneröd.

Gustafsborg firar 250 år i år!

Den 8 november 1762 skrevs fastighetsnamnet Gustafsborg in i Jordeboken uti Norra Åsbo Härad och Perstorp socken för första gången. Ett särskilt Säteri skulle byggas på fastigheten och ”Herr Grefwen och Generalen åtniuta samma förmoner fri och rättighter af desse Säterier, som under frälse säterier här i Skåne, enligt previlegier, Kongl. Resolutioner och förordningar”. Klicka här för originaldokument.

Lediga tjänster


För närvarande har vi inga lediga tjänster. 

Fem Myter Om Skogen

Källa: Skogsindustrierna
2012-10-02


Skogen skövlas. Granskogen tar över. Kalhyggena blir bara fler och större. Så framställs svenskt skogsbruk ofta i medierna, men bilden stämmer inte. Potentialen för biologisk mångfald i skogarna är mycket bättre än för bara 20 år sedan.

Klicka här för artikel